Kennismaken met ons repertoire

Tantum Ergo

Tekst en muziek: D?odat de Severac

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

Nederlandse vertaling:

Eren wij dan diep gebogen
dit zo heilig Sacrament
d' Oude schaduw is vervlogen
voor dit nieuwe testament
Wat de zinnen niet vermogen
worde door 't geloof gekend.

Ere zij aan God, de Vader
en dat ied're tong belijd'
dat zijn Zoon de macht
aanvaard heeft
en regeert in in heerlijkheid;
lof ook aan de Geest
hun liefde hun gelijk in majesteit

Amen.

ArtePax Vocale  - -  Powered by: Koala Solutions

eXTReMe Tracker