Kennismaken met ons repertoire

If ye love me

Componist: Thomas Tallis

De tekst van dit lied is ontleend aan Johannes 14: 15-17. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij?mijn geboden bewaren. En Ik zal de vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om?tot in eeuwigheid bij u te zijn. Die trooster is de geest der waarheid.

?

?

?

?

?

?

?

?

ArtePax Vocale  - -  Powered by: Koala Solutions

eXTReMe Tracker